เป็นเครื่องมือใช้ในการโปรโมทธุรกิจที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก ที่อยู่ การศึกษา ช่วงอายุของผู้เข้าชม หรือเลือกช่วงเวลาในการแสดงผลโฆษณาได้
รายละเอียด 2 เดือน
ค่าบริการ 2,500.-
ออกแบบ Banner (ภาพ) 2
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
รายงานการโฆษณา
ค่าโฆษณา 2,500.-
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 5,500.-
ติดต่อเรา
รายละเอียด 4 เดือน
ค่าบริการ 4,500.-
ออกแบบ Banner (ภาพ) 4
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
รายงานการโฆษณา
ค่าโฆษณา 5,000.-
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 9,500.-
ติดต่อเรา
รายละเอียด 6 เดือน
ค่าบริการ 14,000.-
ออกแบบ Banner (ภาพ) 6
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
รายงานการโฆษณา
ค่าโฆษณา 10,000.-
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 24,000.-
ติดต่อเรา
รายละเอียด 12 เดือน
ค่าบริการ 28,500.-
ออกแบบ Banner (ภาพ) 12
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
รายงานการโฆษณา
ค่าโฆษณา 10,000.-
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 38,500.-
ติดต่อเรา

ทำไม ต้องเลือกบริการ FACEBOOK ADS กับเรา

 1. บริหารจัดการโฆษณาอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลนด์กว่า 10 ปี
 2. ค่าบริการมีความยืดหยุ่น เหมาะกับงบประมาณการลงทุน ทำให้ลุกค้าดำเนินธุรกิจคู่ไปกับเราได้อย่างต่อเนื่อง
 3. จัดทำรายงานแสดงผลการโฆษณา สามารถทำไปวิเคราะห์ และพัฒนาการตลาด
 4. มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถวัดผลเชิงลึก ติดตามผล ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการลงโฆษณา FACEBOOK

 1. สัมภาษณ์ความต้องการ และเป้าหมาย
 2. เรียนรุ้ธุรกิจของลุกค้า
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 4. ประเมินค่าใช้จ่าย
 5. ดำเนินการโฆษณาตาม campaign
 6. วัดผล วิเคราะห์แนะนำ และปรับปรุงโฆษณา
 7. จัดทำรายงาน

เรารับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ คุณจะได้มากกว่าคำว่า "เว็บไซต์สวย" เราพัฒนาเว็บไชต์ให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กรของท่าน

ปรึกษาฟรี