เป็นเครื่องมือที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ Google ได้อย่างรวดเร็ว ตามงบประมาณที่ลงโฆษณา และตรวจวัดผลได้ชัดเจน
รายละเอียด 2 เดือน
ราคาแพ็กเกจ 8,900.-
ระยะเวลา 3 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
ค่าเติมเงินครั้งแรก 3,000 .-
ค่าบริการต่อระยะเวลา 8,500
ติดต่อเรา
รายละเอียด 6 เดือน
ราคาแพ็กเกจ 16,000.-
ระยะเวลา 6 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
ค่าเติมเงินครั้งแรก 3,000 .-
ค่าบริการต่อระยะเวลา 16,000
ติดต่อเรา
รายละเอียด 12 เดือน
ราคาแพ็กเกจ 25,500.-
ระยะเวลา 12 เดือน
กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
ค่าเติมเงินครั้งแรก 3,000 .-
ค่าบริการต่อระยะเวลา 25,500
ติดต่อเรา

ทำไม ต้องเลือกบริการ FACEBOOK ADS กับเรา

 1. บริหารจัดการโฆษณาอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลนด์กว่า 10 ปี
 2. ค่าบริการมีความยืดหยุ่น เหมาะกับงบประมาณการลงทุน ทำให้ลุกค้าดำเนินธุรกิจคู่ไปกับเราได้อย่างต่อเนื่อง
 3. จัดทำรายงานแสดงผลการโฆษณา สามารถทำไปวิเคราะห์ และพัฒนาการตลาด
 4. มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถวัดผลเชิงลึก ติดตามผล ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการลงโฆษณา Google

 1. สัมภาษณ์ความต้องการ และเป้าหมาย
 2. เรียนรุ้ธุรกิจของลุกค้า
 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
 4. ประเมินค่าใช้จ่าย
 5. ดำเนินการโฆษราตาม campaign
 6. วัดผล วิเคราะห์แนะนำ และปรับปรุงโฆษณา
 7. จัดทำรายงาน

เรารับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ คุณจะได้มากกว่าคำว่า "เว็บไซต์สวย" เราพัฒนาเว็บไชต์ให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กรของท่าน

ปรึกษาฟรี